Klara Szewska-Bocek

Szkraby i Muzyka

Absolwentka studiów I stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w specjalności Muzykoterapia. Obecnie na II roku magisterskim tej samej specjalności. Zajmuje się prowadzeniem zajęć muzykoterapeutycznych i umuzykalniających.