Programy nauczania

Programy nauczania systemu YAMAHA oferowane przez Placówkę Artystyczną:

programy MUZYCZNEJ EDUKACJI WCZESNODZIECIĘCEJ (0-4 lat)

programy ELEMENTARNEGO WYCHOWANIA MUZYCZNEGO –System Edukacji Muzycznej YAMAHA (4-12 lat)

programy NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH i ŚPIEWU – KURSY INSTRUMENTALNE (6-99 lat)

programy SZKOŁY MUZYKI ROZRYWKOWEJ YAMAHA – PMC (9-99 lat)

Autorskie programy nauczania oferowane przez Placówkę Artystyczną w Katowicach:

  • Zespół muzyczny – dla młodzieży i dorosłych 

Korpus Werblowy „Drum Corps” – perkusja marszowa dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych.


Pełna oferta programowa w ramach systemu YAMAHA w Polsce:

YAMAHA Szkoła Muzyczna oferuje kursy dla różnych grup wiekowych: dla niemowlaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetami programów nauczania firmy YAMAHA są:

  • Promocja nauczania grupowego
  • Uwzględnienie czynników charakterystycznych dla danej grupy wiekowej
  • Zapoznanie z różnymi stylami muzycznymi
  • Twórcza interakcja z muzyką, jako stały element wszystkich programów nauczania