Wokal (PMC-VO)

“Popular Music Course – Wokal” to program dla osób od 9. roku życia

Głównym celem kursu jest:

  • praktyczne podejście do nauczania;
  • opanowanie wszystkich technik oddechowych i wokalnych;
  • nowe impulsy na każdym poziomie;
  • przygotowanie do śpiewania w zespole lub chórze.

Kto może brać udział?
Dzieci od 9. roku życia, młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-10 uczestników