Marcin Bujnowicz

Właściciel

Magister Psychologii. Od 1997 r. przedsiębiorca, ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz w zakresie projektowania i realizacji szkoleń. Autor prawie 30 publikacji i 90 programów szkoleniowych dla handlu i przemysłu. Prowadził ponad 350 projektów szkoleniowych, 36 seminariów i paneli dyskusyjnych, w których brało udział łącznie ponad 8000 słuchaczy. Zarządzał i nadzorował ponad 70 projektów doradczych z dziedziny organizacji i zarządzania. Doradca kilku firm i instytucji na terenie Polski.