Barbara Królikowska-Balun

Niemowlaki w Krainie Dźwięków
Szkraby i Muzyka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ukończone specjalności: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej oraz Prowadzenie Zespół Wokalnych, Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych. Absolwentka studiów podyplomowych Na Uniwersytecie Śląskim, wydział Pedagogiki i Psychologii: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.