Jump to content (skip navigation)

Zapisz się do Szkoły YAMAHA Katowice

 

Prosimy o prawidłowe wypełnienie pól.
  • Formularz jest niezbędny do umówienia Państwa na lekcję próbną, do określonej grupy wiekowej.
  • Po wysłaniu formularza otrzymacie Państwo automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.
  • Realizacja zgłoszenia następuje w momencie możliwości utworzenia nowej grupy nauczania, co zależy m.in. od liczby zgłoszeń oraz możliwości logistycznych. Poinformujemy o tym Państwa bezpośrednio SMS-em i mailem.
  • UWAGA: zgłoszenia otrzymane w okresie kwiecień – czerwiec są przekierowywane w pierwszej kolejności na nowy rok szkolny; co jest jednoznaczne z tym, że nie organizujemy nowych grup w okresie kwiecień - czerwiec.
Program nauczania
Wychowanek (uczeń / słuchacz)
Tak
Nie
Zgłaszający rodzic, opiekun prawny lub Twoje dane
Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BUJNOWICZ Konsorcjum z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sowińskiego 5a dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez BUJNOWICZ Konsorcjum z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sowińskiego 5a na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Przesyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przygotowania przez BUJNOWICZ Konsorcjum odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu uzyskania kontaktu z BUJNOWICZ Konsorcjum oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że dane te będą przetwarzane przez BUJNOWICZ Konsorcjum z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 5a i mają Państwo prawo do ich przeglądania, poprawiania lub żądania usunięcia. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o niewypełnianie formularza. W przypadku chęci odwołania zgody złożonej poprzez wysłanie formularza należy wysłać e-maila z informacją o odwołaniu zgody na adres marcin@bujnowicz.pl.

Początek strony